Hankkeen tuloksia eri medioissa kesän aikana

SENSOMEMO-hanke lähestyy loppuaan, ja tutkimuksemme tuloksia on julkaistu kesäkuun aikana eri medioissa. Tieteellisistä teksteistä viimeisin on Elämäni esineet -keruun kirjoituksiin perustuva artikkeli ”Omaelämäkerrallinen materiaalisuus ja kodin merkitykselliset esineet”, joka julkaistiin juhannuksen alla Elore-verkkojulkaisussa (Koskinen-Koivisto & Kajander 2024). Kesän aikana ilmestyy myös hankkeen englanninkielinen pääjulkaisu artikkelikokoelma Reconstructing homes: Affective Materiality and Atmospheres of Beloning Berghahn kustantamon

Read More »

Maisterintutkielma affektikorteista valmistui

Ilana Viikki tutki maisterintutkielmassaan Etnografinen tutkielma affektikorteista esinetutkimuksessa ja museotyössä affektikorttien kehitysprosessia käytön mahdollisuuksia. Hänen etnografinen tutkimusaineistonsa koostui haastatteluista ja kahdesta työpajasta, jotka dokumentoitiin tutkimusta varten. Viikki haastatteli sekä korttien kehittäjiä että ensimmäiseen affektikorttityöpajaan osallistuneita museoammattilaisia ja analysoi pilottityöpajan videotallennetta ja valokuvia. Toiseen työpajoista Viikki osallistui havainnoijana ja käytti kenttämuistiinpanoja osana aineistoa. Teoreettisena lähtökohtana Viikki

Read More »

Arjen affektiiviset esineet -päätösseminaari

Hankkeemme järjestää ma 10.6.2024 avoimen päätösseminaarin Arjen affektiiviset esineet Jyväskylän yliopistossa. Loppuseminaari koostuu kahdesta puheenvuorosta ja kirjoitustyöpajasta, jossa hyödynnetäänSENSOMEMO-hankkeessa kehitettyjä affektikortteja. Loppuseminaarin keynote-puhujana on dosenttiVeera Kinnunen Oulun yliopistosta. Kirjoitustyöpajassa tarkastellaan esineisiin liittyviä tunteita jaristiriitaista affektiivisuutta. Osallistujia pyydetään tuomaan mukanaan henkilökohtaisestimerkityksellinen esine (tai kuva esineestä). Ohjaajina toimivat Anna Kajander, Veera Kinnunen, Kristiina Korjonen-Kuusipuro ja Eerika Koskinen-Koivisto.

Read More »
Tavaroita lastenhuoneessa.

Ammattijärjestäjät tavarakaaosta kesyttämässä

Yksi kiinnostavista SENSOMEMO-hankkeen aikana esille nousseista esineilmiöistä liittyy kodin sisustamiseen, tavaran hallinnan trendeihin, kirjoihin ja oppaisiin sekä näihin liittyvään uuteen ammattiryhmään: ammattijärjestäjiin. Koulutetut ammattijärjestäjät ovat tavaroiden-, tiedon- ja ajanhallinnan ammattilaisia.  Yhdysvalloissa 30 vuotta sitten alkunsa saaneita ammattijärjestäjän (Professional Organizer) palveluita on nykyään saatavilla ympäri Suomea. Suomessa ammattijärjestäjiä on koulutettu yli kymmenen vuoden ajan, ja alalla

Read More »

Visiting Humlab, Umeå

Text by Anna Kajander and Tanja Välisalo Digital tools, methods and practices are both established and growing areas of humanities research. In recent years, they have centered under the umbrella term of Digital Humanities (DH), which in many universities has been situated in DH centers or in so called “labs” (about situated practices of DH,

Read More »

The 16th SIEF congress at Brno 7.-10.6.2023 “Uncertainty”

The 16th SIEF congress was held at Brno, Czech Republic 7.-10.6.2023 with a theme “Uncertainty” and with almost 900 attendees from all over the world. The SENSOMEMO team was happy to visit the city of Brno for the first time and attend the congress with multiple panels addressing topics very close to our interests. Here

Read More »
Kuva: Eerika Koskinen-Koivisto

Keruutiedote: Elämäni esineet

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Jyväskylän yliopiston SENSOMEMO-hankkeen tutkijat keräsivät kirjoituksia ja valokuvia siitä, millaisia esineitä pidetään tärkeinä. Vastauksissa painottuu merkityksellisten esineiden yhteys menneeseen elämään ja omaan identiteettiin. Ohessa tiedote keruun tuloksista. Tiedotteen on julkaissut SKS 21.6.2023. Kodin tärkeät esineet muistuttavat eletystä elämästä ja yllättävät monipuolisuudellaan Syksyllä 2022 käynnistynyt muistitietokeruu Elämäni esineet tuotti hienon ja monipuolisen aineiston. Keruun

Read More »

Affektikorttityöpaja maisteriopiskelijan näkökulmasta

Perjantaina 5.5 lähdimme aikaisella junalla kohti Helsinkiä Eerika Koskinen-Koiviston ja Anna Kajanderin kanssa. Helsingin kaupunginmuseossa järjestettiin työpaja museotyöntekijöille, jossa affektikortteja päästiin taas testaamaan. Museoammattilaiset olivat valinneet niin henkilökohtaisia esineitään kuin museoidenkokoelmista löytyviä aarteita. Tarinoita kuunnellessa omat sormet kihisivät, pääsisipä näitäesineitä tutkimaan ja koskettelemaan. Esiteltävissä esineissä tuli vastaan niin tuttuja kuin tuntemattomiakin kokemuksia. Esimerkiksi Hackmanin Savonia-veitsen

Read More »

Tunteet ja kehollisuus museotyön uusina välineinä

Ihmistieteissä ja humanistisessa tutkimuksessa vaikuttanut affektiivinen käänne on herättänyt keskustelua myös museoalalla. Aihe nousi kiinnostavasti esille myös Tieteiden talolla 31.3. pidetyssä Ethnos ry:n kevätseminaarissa, jossa etnologi (FT) Päivi Roivainen Good Kombo oy:stä puhui museonäyttelystä aistivan ja tuntevan kehon näkökulmasta. Hän nosti esiin tunteiden kuten hämmennyksen ja innostuksen merkityksen näyttelykokemuksessa ja uuden oppimisessa. Roivaisen mukaan museonäyttelyssä

Read More »