Ammattijärjestäjät tavarakaaosta kesyttämässä

Tavaroita lastenhuoneessa.

Yksi kiinnostavista SENSOMEMO-hankkeen aikana esille nousseista esineilmiöistä liittyy kodin sisustamiseen, tavaran hallinnan trendeihin, kirjoihin ja oppaisiin sekä näihin liittyvään uuteen ammattiryhmään: ammattijärjestäjiin. Koulutetut ammattijärjestäjät ovat tavaroiden-, tiedon- ja ajanhallinnan ammattilaisia.  Yhdysvalloissa 30 vuotta sitten alkunsa saaneita ammattijärjestäjän (Professional Organizer) palveluita on nykyään saatavilla ympäri Suomea. Suomessa ammattijärjestäjiä on koulutettu yli kymmenen vuoden ajan, ja alalla … Read more

Visiting Humlab, Umeå

Text by Anna Kajander and Tanja Välisalo Digital tools, methods and practices are both established and growing areas of humanities research. In recent years, they have centered under the umbrella term of Digital Humanities (DH), which in many universities has been situated in DH centers or in so called “labs” (about situated practices of DH, … Read more

Keruutiedote: Elämäni esineet

Kuva: Eerika Koskinen-Koivisto

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Jyväskylän yliopiston SENSOMEMO-hankkeen tutkijat keräsivät kirjoituksia ja valokuvia siitä, millaisia esineitä pidetään tärkeinä. Vastauksissa painottuu merkityksellisten esineiden yhteys menneeseen elämään ja omaan identiteettiin. Ohessa tiedote keruun tuloksista. Tiedotteen on julkaissut SKS 21.6.2023. Kodin tärkeät esineet muistuttavat eletystä elämästä ja yllättävät monipuolisuudellaan Syksyllä 2022 käynnistynyt muistitietokeruu Elämäni esineet tuotti hienon ja monipuolisen aineiston. Keruun … Read more

Affektikorttityöpaja maisteriopiskelijan näkökulmasta

Perjantaina 5.5 lähdimme aikaisella junalla kohti Helsinkiä Eerika Koskinen-Koiviston ja Anna Kajanderin kanssa. Helsingin kaupunginmuseossa järjestettiin työpaja museotyöntekijöille, jossa affektikortteja päästiin taas testaamaan. Museoammattilaiset olivat valinneet niin henkilökohtaisia esineitään kuin museoidenkokoelmista löytyviä aarteita. Tarinoita kuunnellessa omat sormet kihisivät, pääsisipä näitäesineitä tutkimaan ja koskettelemaan. Esiteltävissä esineissä tuli vastaan niin tuttuja kuin tuntemattomiakin kokemuksia. Esimerkiksi Hackmanin Savonia-veitsen … Read more

Tunteet ja kehollisuus museotyön uusina välineinä

Ihmistieteissä ja humanistisessa tutkimuksessa vaikuttanut affektiivinen käänne on herättänyt keskustelua myös museoalalla. Aihe nousi kiinnostavasti esille myös Tieteiden talolla 31.3. pidetyssä Ethnos ry:n kevätseminaarissa, jossa etnologi (FT) Päivi Roivainen Good Kombo oy:stä puhui museonäyttelystä aistivan ja tuntevan kehon näkökulmasta. Hän nosti esiin tunteiden kuten hämmennyksen ja innostuksen merkityksen näyttelykokemuksessa ja uuden oppimisessa. Roivaisen mukaan museonäyttelyssä … Read more

Perspectives to agency of objects at Artefacta 2023 conference

Text by Eerika Koskinen-Koivisto & Anna Kajander SENSOMEMO researchers Anna Kajander and Eerika Koskinen-Koivisto attended the Third International Artefacta Conference in Turku, Finland on 16–17 February 2023. The theme of the conference was agency of objects, which has become one of the most debated and productive concepts in the study of artefacts and material culture. … Read more

Esineiden äärellä elokuvassa Tutkittava tähtiä tänä iltana

Jyväskylän yliopistolla järjestettiin ke 12.10. erään seminaariryhmän kokoontumisen yhteydessä pienimuotoinen näytös elokuvasta Tutkittava tähtiä tänä iltana. Elokuvan aihe oli kiinnostava, ja se oli myös toteutettu tavalla, joka oli hyvin antoisa. Teos käsittelee tekijöiden itsensä sanoin sitä, ”mitä esineet voivat kertoa menneestä, ja toisaalta tuon tiedon rajoista”. Esittelyvideon voi katsoa täältä. Elokuvantekijä Vieno Järventausta ja historiantutkijat … Read more

Kerro meille elämäsi esineistä

Kuva: Eerika Koskinen-Koivisto

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura julkaisi syyskuun 12.päivä muistitietokeruun otsikolla ”Elämäni esineet”. Kyseessä on keruu, joka on suunniteltu yhteistyössä SENSOMEMOn kanssa. Sen tekstit ja mahdolliset kuvat tulevat olemaan meille hyvin kiinnostava ja tärkeä aineisto. Kun pohdimme suunnitteluvaiheessa mahdollisia keruukysymyksiä, keskustelimme haastatteluista, joita tein keväällä 2021. Tuolloin pyysin haastateltavia kertomaan ensisijaisesti kodin tärkeistä ja erityisen merkityksellisistä esineistä, joita … Read more

Näkökulmia lapsuuden ja nuoruuden materiaalisuuteen ja aistimuistoihin

Teksti: Jasmin Hakkarainen SENSOMEMO-hanke oli syyskuun alussa mukana järjestämässä Tampereen yliopistossa kaksipäiväisen työpajan nimeltä Everyday Emotional and Sensory Materialities. Työpaja oli monitieteinen ja mukana oli muun muassa etnologian, antropologian, historian, maantieteen ja sosiologian tutkijoita. Oli ilo päästä seuraamaan toinen toistaan mielenkiintoisempia puheenvuoroja arjen materiaalisuuden teemoista ja työpajan myötä kävi viimeistään ilmi, kuinka monesta eri näkökulmasta … Read more