Esineiden affektiivinen taikapiiri: museoyhteistyötä työpajan muodossa

Hankkeessamme tehdään yhteistyötä Tallennus ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKOn poolin 3 kanssa, johon kuuluvien museoiden vastuulla on dokumentoida suomalaista arkea ja jokapäiväistä elämää yksilön näkökulmasta. Pooliin kuuluvien museoiden tallennustyön keskeisiä teemoja ovat muun muassa koti ja asuminen, perhe, harrastukset ja kulutustottumukset eli koko ihmisen henkilökohtainen elämänpiiri.

TAKO Poolin 3 puheenjohtaja amanuenssi Anna-Mari Immonen Suomen kansallismuseosta kuuluu hankkeemme asiantuntijaverkostoon. Hän on osallistunut hankkeen aineistonhallinnan suunnitteluun ja jakanut osaamistaan erityisesti avoimen aineiston tuottamiseen ja tietosuojaan liittyvissä asioissa.

Järjestämme maaliskuun puolivälissä TAKO poolin 3 museoiden työntekijöille työpajan, jossa tutkimme moniaistisia kokemuksia ja affektiivisuutta. Työpajatyöskentelyssä hyödynnetään hankkeessa kehitteillä olevia affektikortteja, joiden avulla tarkastelemme esineisiin liittyviä aistikokemuksia, tunteita ja muistoja. Työpajan ovat suunnitelleet SENSOMEMOn tutkijat Kristiina Korjonen-Kuusipuro ja Eerika Koskinen-Koivisto. Se järjestetään Keski-Suomen museossa ja se tallennetaan tutkimustarkoituksiin.

Työpajan otsikossa mainittu taikapiiri on pelitutkimuksen käsite, jonka on luonut kulttuurihistorioitsija Johan Huizinga kirjassaan Homo Ludens (1938, Suom. Leikkivä ihminen). Käsitteen idea on, että kun peli alkaa, syntyy erityinen tila, joka erottaa pelaamisen muusta arjesta erilliseksi hetkeksi ja antaa tuolle hetkelle erityisen aseman.

Syksyn 2022 aikana järjestämme myös Karjalan evakoiden esinemuistoihin liittyvän yleisötyöpajan yhdessä Suomen kansallismuseon kanssa.

Kirjallisuus:

Huizinga, Johan 1984: Leikkivä ihminen. Yritys kulttuurin leikkiaineksen määrittelemiseksi. Suomentanut Sirkka Salomaa. 3. painos. Helsinki WSOY.