OUTCOMES

Articles and edited volumes:

Savolainen, U., Koskinen-Koivisto E. &
Hytönen, K-M. 2022. Muistitietotutkimus, folkloristiikka ja etnologia.
In Savolainen, U. & Taavetti, R. (eds).
Muistitietotutkimuksen kentät. Teoriat, käytännöt ja muutos. Helsinki: Finnish Literature Society. 289–308. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/348385/muistitietotutkimuksen_paikka.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Koskinen-Koivisto, E. 2022: Material Memories – Narrating and Reconstructing Experiences about Displaced Childhood during the Second World War. Narrative Culture 9:1, 109–128. https://muse.jhu.edu/issue/47564 

Kajander, A. 2022: Bookshelves Create a Cozy Atmosphere: Affective and Emotional Materiality in Bookreading Practices. In Reading Home Cultures Through Books, edited by Salmi-Niklander, K. and Dalbello, M. London and New York: Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.4324/9781003139591-9/bookshelves-create-cozy-atmosphere-anna-kajander

Kajander, A. & Koskinen-Koivisto, E. 2021: Aistikokemukset ja affektiivisuus arjen materiaalisen kulttuurin tutkimuksessa. In Hämäläinen, N. ja Kauppi, P. (toim.) Paradigma. Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin. Kalevalaseuran vuosikirja 100. Helsinki: Finnish Literature Society. https://oa.finlit.fi/site/books/e/10.21435/ksvk.100/ 

Grünthal, S. & Korjonen-Kuusipuro, K. (toim.) 2021. Diasporan Viipuri: muistojen kaupunki sotien jälkeen. Vantaa: Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ry.

Kajander, A. 2021. ”Omaelämäkerrallinen ja digitaalinen materiaalisuus lukukäytäntöjen tutkimuksessa”. AVAIN – Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti 18 (2):84–101. https://doi.org/10.30665/av.102491

Other writings:

Koskinen-Koivisto, E. 2021: Monikerroksinen ja -ääninen kaupunki – näkökulmia humanistiseen kaupunkitutkimukseen. Elore 28:2. https://journal.fi/elore/article/view/111377 

Kajander, A. 2020. Mikä on digitaalinen käänne ja joko se on täällä?. J@rgonia18(36): 221-225. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202104272495 (seminar report)

Koskinen-Koivisto, E. 2021. ”Lapsuuden muistoesineet, aistit ja materiaalisuus.” Lapsuuden historiaa. https://www.lapsuudenhistoriaa.fi/tarinat/sensomemo

Coming soon:

Koskinen-Koivisto, E & Lehtovaara, T. (in print) 2022. Aistietnografia menetelmänä. In Fingerroos, O., Kajander, K. ja Lappi, T-R. (toim.) Kulttuurien tutkimuksen menetelmät. Helsinki: Finnish Literature Society.

Kajander, A., (accepted) 2022. Materiaalisuus etnologiassa. In Fingerroos, O., Kajander, K. ja Lappi, T-R. (toim.). Kulttuurien tutkimuksen menetelmät. Helsinki: Finnish Literature Society.

We are working on an edited volume about Home, materiality and atmospheres. More information coming soon.