Kuva: Eerika Koskinen-Koivisto

Kerro meille elämäsi esineistä

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura julkaisi syyskuun 12.päivä muistitietokeruun otsikolla ”Elämäni esineet”. Kyseessä on keruu, joka on suunniteltu yhteistyössä SENSOMEMOn kanssa. Sen tekstit ja mahdolliset kuvat tulevat olemaan meille hyvin kiinnostava ja tärkeä aineisto.

Kun pohdimme suunnitteluvaiheessa mahdollisia keruukysymyksiä, keskustelimme haastatteluista, joita tein keväällä 2021. Tuolloin pyysin haastateltavia kertomaan ensisijaisesti kodin tärkeistä ja erityisen merkityksellisistä esineistä, joita olivat usein lapsuuteen tai läheisiin ihmisiin liittyvät muistoesineet. Puhuimme kuitenkin myös laajemmin monenlaisista esineistä, tunteista ja tilanteista. Keskustelimme esimerkiksi kodin lempipaikoista, huonekaluista, edesmenneiden läheisten jäämistöistä ja niiden läpikäymisestä, tunnelmaa ja viihtyvyyttä luovista lampuista ja huonekasveista sekä helposti kertyvästä sälästä ja turhasta roinasta.

Monet haastateltavat toivat esille näkökulman, jonka itsekin hyvin tunnistan. Kodin toimiva esineistö vaatii työtä. Esineitä pitää ajatella, valikoida, hankkia, poistaa, kierrättää, vaalia, huoltaa, asettaa esille ja varastoida. Lisäksi joudumme tekemään niiden suhteen eettisiä ja emotionaalisia valintoja. Esineiden raivaaminen ja pois heittäminen voi tuntua yhtä aikaa välttämättömältä ja väärältä, jos joudumme hävittämään ehjää ja käyttökelpoista tavaraa. Saatamme käyttää aikaa esineiden kierrättämiseen tai pyrkiä säästämään tavaroita, joita emme oikeastaan tarvitsisi, mutta joita mahdollisesti joku joskus voisi tarvita. Esineet vaativat säilytystilaa ja niiden säästäminen saattaa johtaa täpötäysiin varastoihin ja kaappeihin, joskus myös ongelmiin. Esineiden tulvassa pitäisi päättää, mitkä esineet todella sopivat kotiin, arvoihin ja elämäntapaan. Ei ihme, että esineet ovat luoneet ympärilleen esimerkiksi minimalistisen kodin, KonMarin ja kuolinsiivouksen kaltaisia ilmiöitä. Uudet ideat ja toimintatavat voivat parhaimmillaan tuoda keveyttä esineiden kanssa elämiseen.

Vaikka esineet voivat olla ongelmallisia, niissä on tietysti toinenkin puoli. Ne tekevät kodin, mahdollistavat arjen ja myös tukevat elämäntarinoitamme ja identiteettiämme. Esineisiin liittyviä merkityksellisiksi koettuja asioita on toisinaan vaikeaa tunnistaa ja sanallistaa. Emme välttämättä ole tottuneet ajattelemaan esineitä hyvinvointia tai positiivisia tunteita kannattelevina asioina. Päinvastoin, länsimaisessa kulttuurissa on pitkä perinne ajatusmallille, jossa henkinen ja materiaalinen ovat erillisiä tai vastakkaisia asioita. Esineet kuitenkin vaikuttavat meihin monella tapaa esimerkiksi merkitysten, aistikokemusten ja tunteiden tasolla. Myös haastateltavani tunnistivat tämän ja monet pitivät tärkeänä, ettei esinekeskusteluissa keskityttäisi vain kuluttamisen tapojen tai siivoamisen näkökulmiin.

Tutkimuksemme tarkoitus on valaista, millaiset asiat painottuvat tärkeiksi koetuissa esinesuhteissa. Haluamme ymmärtää esineisiin liittyviä arvoja, muistoja ja tarinoita sekä sitä, kuinka ne lopulta vaikuttavat meihin. Olemme kiinnostuneita siitä, millaiset esineet mielletään erityisiksi tilanteessa, jossa elämme, kuten sanottu, eräänlaisen esinetulvan keskellä. Mikä painottuu, kun teemme valintoja elämämme tärkeiden esineiden ja muun esineistön välillä?

Osallistu keruuseen ja kerro millaisia ovat sinun elämäsi esineet. Vastausaikaa on helmikuun 2023 loppuun saakka. Vastausohjeet ja lomake löytyvät täältä.