Material and Sensory Memories: Explorations on Autobiographical Materiality (SENSOMEMO)

A research project funded by the Academy of Finland (2020-2024)

This ethnographical research project explores everyday materiality. We are interested in the ways in which material objects affect people, and how perceptions, sensory experiences and memories intertwine in human-objects relationships. The case studies will focus on situations of moving away from established homes and lives, and processes of creating new homes through the handling, processing, and displaying of meaningful objects. In such processes, objects can be tools in strengthening a sense of belonging and creating a feeling of warmth and coziness. On the other hand, they can be troublesome, and often need to be sorted out into those items that are to be kept and those that are to be left behind.

 

 The case studies will explore both voluntary moving which gives people time to process their objects, and forced displacement, in which people are not able to keep their objects of home. We ask what kinds of objects become important during our lives, and what kinds of sensory and material memories are attached to them. What makes certain objects meaningful, and what makes them “stick” to us? The project also delves into the digitalized everyday life exploring objects, which can be transformed into digital content.

Materiaaliset ja aistimelliset muistot: tutkimus omaelämäkerrallisesta materiaalisuudesta

Hankkeen on rahoittanut Suomen Akatemia (2020-2024)

SENSOMEMO on etnografinen tutkimusprojekti, jossa keskitymme arjen materiaalisuuteen. Tutkimme, kuinka esineisiin liittyvät havainnot, aistikokemukset ja muistot kietoutuvat yhteen ja vaikuttavat ihmisiin. Keskitymme erityisesti muuttoihin ja tarkastelemme esineiden konkreettista käsittelemistä muuton ja kodin luomisen prosesseissa. Kodin vaihtuessa esineet voivat toimia välineenä uuteen paikkaan kiinnittymisessä ja kuuluvuuden tai kodikkuuden tunteen luomisessa. 

Samalla ne voivat olla myös ongelmallisia, kun muuttajan täytyy päättää, mitkä esineet seuraavat mukana ja mitkä täytyy hylätä. Projektin tapaustutkimuksissa keskitytään sekä vapaaehtoisiin että pakotettuihin muuttoihin, joissa haluamiaan esineitä ei välttämättä voi ottaa mukaan. Kysymme, millaisia merkitykselliset esineet ovat ja miksi tietyt esineet ”tarttuvat” meihin ja tulevat tärkeiksi elämän varrella. Projektissa syvennytään myös digitalisoituvaan arkeen ja siihen, millaiset esineet voivat muuttua digitaalisiksi sisällöiksi.