Material and Sensory Memories: Explorations on Autobiographical Materiality (SENSOMEMO)

A research project funded by the Academy of Finland (2020-2024)

This ethnological research project explores everyday entaglements with materiality. We are interested in the ways in which material objects affect people, and how emotions, sensory experiences and memories intertwine in human-objects relationships. The case studies will focus on processes of creating new homes through the handling, processing, and displaying of meaningful objects. In such processes, objects can be tools in strengthening a sense of belonging and creating a feeling of warmth and coziness. On the other hand, they can be troublesome, and often need to be sorted out into those items that are to be kept and those that are to be left behind.
The case studies explore different life situations which make people reflect on their relationships with objects. We ask what kinds of objects become important during our lives, and what kinds of sensory and material memories are attached to them. What makes certain objects meaningful, and what makes them “stick” to us? The project also ponders upon the digitalization of everyday life exploring objects, which can be transformed into digital content.

Materiaaliset ja aistimelliset muistot: tutkimus omaelämäkerrallisesta materiaalisuudesta

Hankkeen on rahoittanut Suomen Akatemia (2020-2024)

SENSOMEMO on etnografinen tutkimusprojekti, jossa keskitymme arjen materiaalisuuteen ja esinesuhteisiin. Tutkimme, kuinka esineisiin liittyvät tunteet, aistikokemukset ja muistot kietoutuvat yhteen ja vaikuttavat ihmisiin. Tarkastelemme esineiden merkitystä kodin luomisen prosesseissa. Kodin vaihtuessa esineet voivat toimia välineenä uuteen paikkaan kiinnittymisessä ja kuuluvuuden tai kodikkuuden tunteen luomisessa. 

Toisinaan esineet voivat olla myös ongelmallisia. Niitä kertyy kodin eri tiloihin ja niitä järjestäessä täytyy päättää, mitkä esineet säilytetään ja mistä luovutaan. Projektin tapaustutkimuksissa keskitytään erilaisiin elämänvaiheisiin ja kodinluomisen konteksteihin sekä ylirajaisiin perhehistorioihin. Kysymme, millaisia merkitykselliset esineet ovat ja miksi tietyt esineet ”tarttuvat” meihin ja tulevat tärkeiksi elämän varrella. Projektissa pohditaan myös, millaiset esineet voivat muuttua digitaalisiksi sisällöiksi.