Articles and edited volumes:

Koskinen-Koivisto, E., & Kajander, A. 2024. Omaelämäkerrallinen materiaalisuus ja kodin merkitykselliset esineet . Elore 31(1), 27–44. https://doi.org/10.30666/elore.142666

Kajander, A. & Koskinen-Koivisto, E. 2024. Affective Clutter: Three Viewpoints on Lived Objects that Create Discomfort at Home.  Home Cultures, (preprint). https://doi.org/10.1080/17406315.2024.2338019

Koskinen-Koivisto, E. 2024: Affective power of meaningful objects: Sharing stories in affect card workshops. In Vardagens triviala allvar och berättandes kraft: En festskrift till professor Lena Marander-Eklund, eds. by B. Henriksson & S. Nylund Skogs. Åbo: Åbo Akademi. 24-40. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-389-057-2

Koskinen-Koivisto, E. 2023: Revisiting the Responses to Second World War Heritage of Finnish Lapland from the Perspective of Affects. In (Un)contested Heritage. Archives, Museums and Public Spaces, eds. by C. Axelsson Yngvéus, C., M. Thor Tureby & C. Trenter. Malmö: University of Malmö. 173-189. https://doi.org/10.24834/isbn.9789178773862

Koskinen-Koivisto, E. & Lehtovaara, T. 2022. Aistietnografia menetelmänä. Fingerroos, O., Kajander, K. ja Lappi, T-R. (toim.) Kulttuurien tutkimuksen menetelmät. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 236–258. https://oa.finlit.fi/site/books/e/10.21435/tl.274/

Kajander, A. 2022. Materiaalisuus etnologiassa. Fingerroos, O., Kajander, K. ja Lappi, T-R. (toim.) Kulttuurien tutkimuksen menetelmät. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 139–154. https://oa.finlit.fi/site/books/e/10.21435/tl.274/

Savolainen, U., Koskinen-Koivisto E. & Hytönen, K-M. 2022. Muistitietotutkimus, folkloristiikka ja etnologia. Savolainen, U. & Taavetti, R. (toim.) Muistitietotutkimuksen kentät. Teoriat, käytännöt ja muutos. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 289–308. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/348385/muistitietotutkimuksen_paikka.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Koskinen-Koivisto, E. 2022: Material Memories – Narrating and Reconstructing Experiences about Displaced Childhood during the Second World War. Narrative Culture 9:1, 109–128. https://muse.jhu.edu/issue/47564

Kajander, A. 2022: Bookshelves Create a Cozy Atmosphere: Affective and Emotional Materiality in Bookreading Practices. In Reading Home Cultures Through Books, edited by Salmi-Niklander, K. and Dalbello, M. London and New York: Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.4324/9781003139591-9/bookshelves-create-cozy-atmosphere-anna-kajander

Kajander, A. & Koskinen-Koivisto, E. 2021: Aistikokemukset ja affektiivisuus arjen materiaalisen kulttuurin tutkimuksessa. Hämäläinen, N. ja Kauppi, P. (toim.) Paradigma. Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin. Kalevalaseuran vuosikirja 100. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 350–365. https://oa.finlit.fi/site/books/e/10.21435/ksvk.100/

Grünthal, S. & Korjonen-Kuusipuro, K. (toim.) 2021. Diasporan Viipuri: muistojen kaupunki sotien jälkeen. Vantaa: Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ry.

Kajander, A. 2021. ”Omaelämäkerrallinen ja digitaalinen materiaalisuus lukukäytäntöjen tutkimuksessa”. AVAIN – Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti 18 (2):84–101. https://doi.org/10.30665/av.102491

Other writings:

Kajander, A. & Koskinen-Koivisto, E. 2023: Elämäni esineet. Vähäisiä lisiä: Kirjoituksia kulttuurista, tutkimuksesta ja kulttuuriperinnöstä. SKS. http://neba.finlit.fi/blogi/elamani-esineet/

Koskinen-Koivisto, E. 2021: Monikerroksinen ja -ääninen kaupunki – näkökulmia humanistiseen kaupunkitutkimukseen. Elore 8:2. https://journal.fi/elore/article/view/111377

Koskinen-Koivisto, E. 2021. ”Lapsuuden muistoesineet, aistit ja materiaalisuus.” Lapsuuden historiaa. https://www.lapsuudenhistoriaa.fi/tarinat/sensomemo

Kajander, A. 2020. Mikä on digitaalinen käänne ja joko se on täällä? J@rgonia18(36): 221-225. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202104272495

Coming soon:

Reconstructing Homes. Affective Materiality and Atmospheres of Belonging, eds. by Koskinen-Koivisto, E., Čeginskas V., Kajander, A., Korjonen-Kuusipuro, K., & De Nardi, H. New York: Berghahn. https://www.berghahnbooks.com/title/Koskinen-KoivistoReconstructing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.