OUTCOMES

Articles and edited volumes:

Grünthal, Satu, & Kristiina Korjonen-Kuusipuro (toim.) 2021. Diasporan Viipuri: Muistojen Kaupunki Sotien Jälkeen. Vantaa: Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ry.

Kajander, Anna. 2021. ”Omaelämäkerrallinen Ja Digitaalinen Materiaalisuus lukukäytäntöjen Tutkimuksessa”. AVAIN – Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti 18 (2):84–101. https://doi.org/10.30665/av.102491

Other writings:

Kajander, Anna. 2020. Mikä on digitaalinen käänne ja joko se on täällä?. J@rgonia18(36): 221-225. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202104272495 (seminar report)

Koskinen-Koivisto, Eerika. 2021. ”Lapsuuden muistoesineet, aistit ja materiaalisuus.” Lapsuuden historiaa. https://www.lapsuudenhistoriaa.fi/tarinat/sensomemo

Coming soon:

Kajander, Anna & Koskinen-Koivisto, Eerika. 2021. ”Aistikokemukset ja affektiivisuus arjen materiaalisen kulttuurin tutkimuksessa.” Hämäläinen, Niina & Kauppi Petja eds. OI Paradigma! Näkökulmia tieteen periaatteisiin ja käsityksiin Krohneista nykypäivään. Kalevalaseuran vuosikirja 100. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Koskinen-Koivisto, Eerika. 2022.” Material Memories – Narrating and Reconstructing Experiences about Displaced Childhood during the Second World War.” Narrative Culture.