COLLABORATION

The  SENSOMEMO project combines the study of material culture with affect theory and sensory ethnography. The key concepts of the project are autobiographical materiality and atmosphere.

The project engages in collaboration with the Finnish Museums’ National Network for Collections Management Co-operation and Contemporary Documentation (TAKO) Pool 3: Everyday Life.  The research material produced by SENSOMEMO will be stored in the Archives of the Finnish Literature Society.

The project is supported by a network of collaborations consisting of international experts from different disciplines and backgrounds:

Professor Maja Povrzanović Frykman (Ethnology, Malmö University),
Professor Jaakko Suominen (Digital Culture, University of Turku), 
Associate Professor Marie Sandberg (Ethnology, SAXO-Institute, University of Copenhagen),
Professor Anna-Kaisa Kuusisto (Environmental Politics and Regional Studies, Faculty of Management and Business,  Tampere University),  
Associate Professor Gabriel Moshenska (Public Archaeology, University College London), 
Research Fellow Helmut De Nardi (Kings Collage London), 
Curator Anna-Mari Immonen (The National Museum of Finland)

SENSOMEMO yhdistää esineiden ja materiaalisuuden tutkimusta affektien, muistojen sekä aistikokemusten tutkimukseen. Siinä hyödynnetään omaelämäkerrallisen materiaalisuuden sekä tunnelman (atmosphere) käsitteitä ja tehdään yhteistyötä museoiden nykydokumentointi ja tallennusyhteistyö verkosto TAKOn arki-poolin kanssa.

Projektilla on tukenaan monitieteinen kansainväliseen asiantuntijaryhmä:

Professori Maja Povrzanović Frykman (Ethnology, Malmö University),
professori Jaakko Suominen (Digitaalinen kulttuuri, Turun yliopisto),
apulaisprofessori Marie Sandberg (Ethnology, SAXO-Institute, University of Copenhagen),
professori Anna-Kaisa Kuusisto (Ympäristön ja alueiden politiikka, Tampereen yliopisto)
apulaisprofessori Gabriel Moshenska (Public Archaeology, University College London),
lehtori Sarah De Nardi (Heritage and Tourism Studies, Western Sydney University) ja
amanuenssi Anna-Mari Immonen (Suomen Kansallismuseo).